“Dotarea cu microbuze electrice pentru elevi ai unităților de învățământ preuniversitar care funcționează în localitățile eligibile de pe raza Județului Constanța”, cod e-PNRR 12
PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

UAT Județul Constanța, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul “Dotarea cu microbuze electrice pentru elevi ai unităților de învățământ preuniversitar care funcționează în localitățile eligibile de pe raza Județului Constanța”, cod e-PNRR 12.

Proiectul este finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență, în cadrul apelului “Microbuze electrice prentru elevi”, pilonul VI – Politici pentru noua generație, Componenta C15: Educație, Reforma 6: Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10: Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi.

Data de începere a proiectului: 13.09.2023

Data de finalizare a proiectului: 31.12.2024.

Valoarea totală a Contractului de finanţare este de 35.848.750,00 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 30.125.000,00 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 5.723.750,00 lei.

Obiectivul acestui proiect vizează îmbunătățirea condițiilor de transport pentru elevi, prin furnizarea de microbuze școlare “verzi” (electrice), ecologice, prietenoase cu mediul și cu un consum energetic redus, facilitând astfel accesul copiilor și tinerilor la educație, prin protejarea mediului înconjurător în același timp. Prin proiect, se dorește crearea unei infrastructuri școlare moderne prin achiziționarea de microbuze electrice pentru elevi la nivelul unităților de învățământ preuniversitar care funcționează în localitățile eligibile de pe raza județului Constanța.

Rezultatul implementării acestui proiect constă în dotarea a 25 de localități eligibile de pe raza Județului Constanța cu microbuze electrice.

În cadrul acestui proiect, UAT Județul Constanța a semnat în data de 24.04.2024 contractul de furnizare a 25 de microbuze electrice 16+1 locuri. Acest contract a fost atribuit Asocierii QEV TECHNOLOGIES SL în calitate de lider de asociere și AMPERIO ENERGY SRL (asociat), având o  valoare de 24.122.200 lei fără TVA.

Date de contact: Doamna Teodora Mihaela RUSEN – Manager de proiect –  email: teodora.rusen@cjc.ro.

articole similare aici

mai multe despre Consiliul Județean Constanța aici

sursă foto și informații: biroul de presă al Consiliului Județean Constanța

error: Continut Protejat!!